Trädgård i torrt läge

På norra Öland är det ofta sparsamt med nederbörd, vi leder ofta solligan. Det kan därför vara en utmaning med trädgård här. Detta år när sommaren började i maj kommer bli det stora provet - fungerar mina åtgärder? Jag har flera metoder som funkat hittills : 1. Bryt vinden och skapa skugga med små träd, buskar, häckar och spalje. 2. Täck all öppen jord med barkmull, ensilage, gräsklipp, fårull eller musselskal (man tager vad man haver..) 3. Ingen konkurrerande gräsmatta mellan perennrabatter, där är det grusgångar. 4. Sätt perenner efter rätt läge, torktåliga där det saknas skugga och mindre torktåliga under träden.  
Vem behöver gräsmatta när man kan ha grusgångar? 
Marktäckande perenner som daggkåpa är bra för att minska avdunstningen.
Små blåmusselskal runt nyplanterade alunrot och jätteverbena. 
Ensilage och gräsklipp runt tomaterna är perfekt! 
Här det oftast skugga så där trivs julrosor, hortensior och japanska lönnar som vill ha mer fukt. 

I denna rabatt är det mest växter med gråa eller håriga blad som ju är torktåliga t ex silverpäron, vitmalört, rölleka, stäppsalvia och kantnepeta. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...