Iris som är gula...

När barnen var små lyssnade vi mycket på Majas alfabetssånger. Bokstaven i handlade om iris. Då var mitt trädgårdsintresse i sin linda, jag visste knappt hur iris såg ut och att det fanns "iris som är gula och iris som är blå" var nytt. Nu vet jag att det finns trädgårdsiris i hur många färger som helst! Här kommer några pastelligt gula:
 
 
 
.....och några blå!
 
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...